Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Lokal Agenda 21 > Klimatilpasning > Risikokortlægning > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Boliger og byggeri > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Miljø og klima

Samsø har i mange år været helt i front som producent af vedvarende energi.

Samsø producerer i dag mere energi end øens beboere og gæster forbruger, dermed er øen CO2 neutral og påvirker klodens klima mindre med drivhusgasser end mange andre samfund i Danmark, Europa og verdenen.

Men Samsø er også omgivet af vand, og i takt med klodens temperaturer stiger, skal vi som samfund til at takle væsentlige udfordringer med klimatilpasning.

Som noget nyt indeholder denne plan første bud på hvor vi skal være særligt opmærksomme på klimaforandringerne.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk