Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen > Generelle rammer > Byvækst og byudvikling > Detailhandel > Tranebjerg > Handicaphensyn > Genopførelse efter brand > Fælles friarealer > Parkering > Parkeringsnormer > Landsbyer > Kulturværdier > Varmeforsyning > Energi > Ledningsanlæg > Trafik, veje og stier > Jordforurening > Landbrugsområder > Råstofområder > Skovrejsningsområder > Uønsket skov > Internationale beskyttelsesområder > Områder med særlig landskabelig værdi > Områder af særlig geologisk interesse > Vindmøller > Støjkrav > Nye veje og støj > Nye byområder og støj fra veje > Støj fra erhvervsområder > Støj fra vindmøller > Miljøklasser > Specifikke rammer for Samsø Kommune Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Tranebjerg

Tranebjerg udgør Samsøs bymidte.

Uden for de udpegede butiksområder kan der i begrænset omfang planlægges for butikker til lokal forsyning, som er butikker, der alene skal betjene en begrænset del af en by, landsby, sommerhusområde eller lignende.

Herudover kan der uden for bymidten i Tranebjerg planlægges for arealer til mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Der må ikke gives mulighed for større butikker end, hvad der er rimeligt i forhold til de produkter, som den enkelte virksomhed (jordbrugs-, gartneri- eller produktionsvirksomhed) producerer.

vagtlægebolig.jpg

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk